A-DELARS HEMSIDA

Uppdaterad 02 10 15

Reservdelsförening för Citroens A-modeller

2CV, Dyane, AMI 6, AMI 8 och Mehari

Länkar

Svenska Citroenklubben
Världsmöte 2007

A-Delar Ekonomisk förening har som målsättning att tillse att reservdelstillgången till Citroens A-modeller är fullgod.
A-delar har ett eget lager av delar och samarbetar med liknande organisationer ute i Europa.
Vår målsättning är att den som vill ska kunna få tag i en orginal eller likvärdig del till sin bil. En andel i A-delar kostar 500 SEK. Förnärvarande tas inga andra avgifter ut av andelsägarna. A-delar är även den enda föreningen i Sverige för enbart vänner av A- modeller. Här finns ett genuint intresse för både historiskt korrekta 2CV och för 2CV som ett trafik och kulturhistorskt fenomen. Många använder också sina A-modeller som det var tänkt från början, som ett bruksfordon.
För dig som omgående vill bli medlem, sätt in 500 SEK på postgiro 473 18 51 -4, så erhåller du inom kort en reservdelslista från oss.
Du som vill veta mer kan skicka ett e-mail till oss, eller kontakta ordförande Göran Andersson på 0221 320 10 eller fax 0221 325 37.

Aktuell information

För mer information om A-DELAR
Sidan är skriven av Bertil Fält sekreterare i A-delar